Eerste afspraak

Wanneer de uitkomst van je zwangerschapstest positief is, kun je ons bellen voor het plannen van een eerste afspraak. Je kunt je ook aanmelden via het aanmeldingsformulier. We zullen je eerste afspraak plannen tussen de 8e en 10e zwangerschapsweek, mocht je het prettig vinden dan kunnen we deze afspraak ook eerder plannen.

Echoscopie

Het is mogelijk om tijdens de eerste afspraak ook een echo afspraak te plannen op onze verloskundige praktijk aan de Scheveningseweg (op maandag, woensdagavond en donderdag). Deze eerste echo kan gemaakt worden tussen de 8 en 10 weken. Tijdens deze eerste echo kunnen we controleren of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt en of het hartje van de baby klopt. Voor deze echo plannen we 15 minuten in. 

Kennismaking

Kennismaking staat centraal tijdens de eerste afspraak. Daarom zullen we veel vragen stellen. Deze vragen geven ons inzicht in hoe we de verloskundige zorg voor jou specifiek willen organiseren. De eerste controle duurt circa 60 minuten. We vinden het belangrijk om voornemens, wensen, verwachtingen en misschien ook angsten te bespreken. Weet dat verloskundigen een geheimhoudingsplicht hebben, de informatie die jij ons toevertrouwt zal zonder jouw toestemming de verloskundige praktijk niet verlaten.

Berekenen van de uitgerekende datum

Om je uitgerekende datum te kunnen bepalen, zullen we je menstruatiecyclus doorspreken. Vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie tellen we de zwangerschapsweken. De werkelijk bevruchting heeft ongeveer 2 weken later plaatsgevonden. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, dit is inclusief de 2 weken voorafgaand aan de bevruchting.

Termijnecho

Je uitgerekende datum wordt vastgesteld door een termijnecho. Deze termijnecho kan gepland worden op onze locatie aan de Scheveningseweg op de maandag en de donderdag. Deze echo wordt meestal gemaakt tussen de 10 en 12 weken. Onze echoscopiste is Margriet Kaptein, van de SHL-groep.

Mocht je op een andere dag een termijnecho willen plannen dan verwijzen we je door naar het echocentrum 'Het Haagse Hof' of één van de ziekenhuizen in Den Haag. 

Medische voorgeschiedenis

We zullen je vragen naar jouw gezondheid en jouw medische voorgeschiedenis. Of je medicijnen gebruikt en zo ja, welke? Ook de gezondheid van de vader van het kindje is van belang. Als je eerder zwanger bent geweest zullen we vragen naar het verloop daarvan. Heb je over eerdere zwangerschappen schriftelijke gegevens, dan vinden we het prettig dat je deze meeneemt. Dit is niet nodig als je eerder bij onze praktijk onder controle bent geweest.

Erfelijke ziektes

We zullen bespreken of er erfelijke ziektes, aangeboren lichamelijke en/of geestelijke handicaps in de familie voorkomen. Mocht dat het geval zijn, dan is het mogelijk te overleggen met een klinisch geneticus.

Bloedonderzoek

Bij de termijnecho nemen we een aantal buisjes bloed af. Het bloed wordt onderzocht op:

  • bloedgroep/rhesusfactor
  • irregulaire antistoffen
  • Hb (ijzergehalte), glucose (suikergehalte)
  • rubella (kinderziekte)
  • hepatitis B (leverziekte)
  • lues (sexueel overdraagbare aandoening)
  • hiv (sexueel overdraagbare aandoening).

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM.

Bloeddruk en BMI

We meten je bloeddruk en bepalen je BMI (Body Mass Index) op basis van je gewicht en lengte.

Omhoog