Hielprik en Gehoortest

Hielprik

Met de hielprik kan een aantal zeldzame, maar ernstige ziektes worden opgespoord. Hoe eerder deze aandoeningen aan het licht komen, hoe beter. Het kan namelijk ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jullie baby voorkomen of beperken. Tijdens de zwangerschap of in de eersten dagen na de bevalling krijg je van ons een folder over de hielprik.

De hielprik wordt door de verloskundige tijdens een kraambedcontrole tussen de 3e en 6e dag na de bevalling afgenomen. Je krijgt alleen maar uitslag van de hielprik als er iets niet goed is. "Geen bericht is dus goed bericht".

Gehoortest

Zodra je kind is aangegeven bij de afdeling burgerzaken op het gemeentehuis, volgt automatisch een oproep van het consultatiebureau voor een gehoortest. Meestal krijg je binnen 10 dagen een uitnodiging voor deze test, die rond de 14e dag wordt afgenomen.

De gehoortest wordt op verschillende locaties van het Consultatiebureau afgenomen, maar niet op alle. Vandaar dat je misschien voor de gehoortest naar een ander consultatiebureau moet gaan dan je gewend bent.

Omhoog