Klachtenregeling

Voor een goed een prettig verloop van de zwangerschap en de bevalling is de inzet van alle partijen van belang. Graag willen we dit met elkaar doen in een sfeer van wederzijds respect en openheid. Mocht je klachten hebben bespreek ze gerust. Op deze manier kunnen we zaken bijstellen en veranderen. Indien je zodanige medische klachten hebt, dat je deze voor wilt leggen aan een andere instantie kun je je richten tot de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht.

Omhoog