Onze visie

Wij zien zwangerschap en bevalling als een natuurlijk proces. Het is volgens ons de taak van de verloskundige om de optimale balans te vinden tussen het beschermen van dit natuurlijke proces en tijdig de symptomen te signaleren die een voorbode zouden kunnen zijn van medische risico's.

Wij nemen tijdens de zwangerschap de tijd om goed naar jou en je partner te luisteren en in te gaan op de vragen die jullie hebben. We hechten er waarde aan om jullie goed te leren kennen. Een verloskundige die haar cliënten goed kent, kan veranderingen eerder signaleren en daardoor sneller reageren.
Wij vinden het belangrijk om vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd zelfvertrouwen in hun eigen kracht te geven. Onze ervaring leert ons dat zowel de zwangerschap als de bevalling voorspoediger kan verlopen naarmate jij als zwangere hierin meer (zelf)vertrouwen hebt. Hierdoor kun je beter ontspannen. Het is voor ons belangrijk dat elke vrouw op haar eigen manier kán en mág bevallen. Thuis of in het ziekenhuis, met of zonder pijnstilling, zo als jij het wenst. 
Ons doel is een vrouw die tevreden kan terugkijken op haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. We zullen samen met jou kijken wat je hiervoor nodig hebt.

Verloskundige zorg in de media

Nederlandse geboortezorg heeft een prominente plaats in het nieuws. Dit komt door ons unieke zorgsysteem van verloskundigen en gynaecologen en de mogelijkheid voor laag risico zwangeren om thuis te bevallen. In de media wordt veel gesproken over integrale verloskundige zorg. Integrale verloskundige zorg is een zorgsysteem waarin verloskundige en gynaecoloog nauw samenwerken.

Mundo Vroedvrouwen onderschrijft een goede samenwerking met de gynaecoloog. Michelle Beijerinck neemt hiertoe deel aan de Commissie verloskundige werkafspraken Den Haag - Delft. In deze commissie is een vast team van gynaecologen (HMC Westeinde ziekenhuis - Bronovo ziekenhuis, Haga - Leyenburg en Reinier de Graaf ziekenhuis) en verloskundigen aanwezig. Deze commissie realiseert uniforme werkafspraken waarbij de zwangere centraal staat en waarin 1e en 2e lijnszorg zo goed mogelijk tot hun recht komen.
Ook neemt onze praktijk deel aan de Verloskundige Samenwerkings Verband vergaderingen van ziekenhuis MCH - Bronovo en het HAGA ziekenhuis.

Wij lezen helaas ook artikelen waarin onwaarheden Nederlandse geboortezorg worden geschreven. Hierbij ligt vaak de thuisbevalling onder vuur. Gelukkig wordt de geboortezorg nauw geevalueerd door specialisten die intrinsiek met de geboortezorg zijn verbonden. Zij concluderen tot op heden, dat de Nederlandse geboortezorg goed georganiseerd is en dat thuisbevalling voor laag risico zwangeren onder leiding van een zelfstandige verloskundige net zo veilig is als een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. 

Voor meer informatie over geboortezorg in Nederland verwijzen wij naar de folder: 'De geboortezorg in Nederland; Hoe zit het nu echt? De feiten op een rij'

Omhoog