Studenten

We vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan de opleiding van toekomstige verloskundigen. Daarom is Mundo Vroedvrouwenpraktijk een opleidingspraktijk. Studenten verloskunde uit Amsterdam en Rotterdam kunnen bij ons stage lopen.

De studenten assisteren bij zwangerschapscontroles, de bevalling en onze visites bij het kraambed. In de periodes dat er studenten aanwezig zijn ligt er altijd introductie-informatie over hen in onze praktijkruimte.

Tijdens de eerstejaars stages kijken de studenten tijdens al onze werkzaamheden met ons mee. Op deze manier kunnen zij een duidelijk beeld krijgen wat de verloskunde inhoudt. De tweedejaars studenten kijken mee en voeren geleidelijk meer praktische handelingen uit. Studenten uit het derde jaar zijn steeds meer zelfstandig aan het werk. Het vierde jaar is het laatste jaar en studenten gaan daarom zelfstandig spreekuren draaien en bevallingen begeleiden. Wij zijn altijd aanwezig en dragen de eindverantwoordelijkheid.

Als je er bezwaar tegen hebt dat een student aanwezig is of je begeleidt, kun je dit te allen tijde kenbaar maken. We zullen altijd rekening houden met jullie wensen.

Omhoog