Voorlichting "Bevallen in Den Haag"

We merken dat veel aanstaande ouders het fijn vinden zich goed voor te bereiden op de bevalling. Mundo Vroedvrouwen heeft daarom een 2 uur durende bijeenkomst ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op vragen die regelmatig aan ons gesteld worden tijdens de verloskundige controles. Als geen ander begrijpen we dat als je voor het eerst gaat bevallen je niet zo goed weet wat je nu te wachten staat. Ook weten we dat elke bevalling weer anders verloopt.

Tijdens de bijeenkomst gaan we je uitleggen wat er gebeurt tijdens een natuurlijke bevalling. We leggen uit hoe je een bevalling positief kunt beïnvloeden. Wij weten echter ook dat een bevalling maar deels te beïnvloeden is. Daarom vertellen we je ook wat de meest voorkomende medische indicaties zijn en hoe groot de kans is dat dit gebeurt (redenen om in het ziekenhuis te bevallen onder supervisie van de gynaecoloog). We gaan dieper in op keuzes die je hebt tijdens het bevalproces. 

Omdat wij, als verloskundigen, straks ook daadwerkelijk bij de bevalling aanwezig zijn denken we dat de voorlichting eerlijke informatie geeft en helpt bij het maken van keuzes.

De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:

- Je voorbereiding op de bevalling.
- De verschillende fases van de bevalling.
- Hoe je de bevalling positief kunt beïnvloeden.
- De mogelijkheden van pijnbestrijding tijdens de bevalling en welke pijnbestrijdingsmethodes worden aangeboden in de ziekenhuizen
- De verschillen tussen bevallen in de geboortekliniek, het ziekenhuis of thuis.
- De rol van de partner.
- De rol van de verloskundige en de kans op een medische indicatie.
- De periode na de bevalling.

De eerstvolgende voorlichtingsmiddagen (van 17:00 - 19:00 uur)  zijn: 

- Dinsdag 20 - 11 - 2018
- Dinsdag 8 - 1 - 2019  
- Dinsdag 26 - 3 - 2019
- Dinsdag 4 - 6 - 2019

Wij hebben de voorlichting altijd op gratis locaties gegeven, maar hebben ervoor gekozen de bijeenkomst aantrekkelijker en comfortabeler te maken. 

Daarom zijn de toekomstige bijeenkomsten gepland in een prachtige en supergezellige locatie aan de haven in Scheveningen: namelijk

LOCATIE: Oma Toos: Doctor Lelykade 3r, 2583 CL Den Haag

Voor, tijdens of na de bijeekomst kun je hier uiteraard ook nog dineren.

We zijn nog aan het zoeken naar het ideale concept en willen het de komende bijeenkomsten als volgt gaan doen:

KOSTEN: €20,- per koppel EXCLUSIEF drankjes en hapjes.

(Eerder hadden we samen met Oma Toos om € 40,- per koppel te rekenen. Dit was dan inclusief alle drankjes, dit concept hebben we weer verlaten. Heb je al € 40,- overgemaakt? dan zullen we € 20,- terug storten).

Mocht je niet over de financiële middelen beschikken en toch graag de bijeenkomst bijwonen bespreek dit dan met een van de verloskundigen, we kunnen deze kosten dan voor onze rekening nemen. 

We hopen jou en je partner te zien op een van deze middagen. Meld je vooraf even aan: dit kan door ons een mailtje  te sturen (info@mundo-vroedvrouwen.nl) of je tijdens het spreekuur bij de assistente op te geven.
De  € 20,- graag overmaken op AMRO: NL59 ABNA 0475 7135 91 ten name van: Mundo Vroedvrouwen, (onder vermelding van: Voorlichting: "Bevallen in Den Haag").
Mocht je specifieke of speciale vragen hebben voor ons, is het fijn als je deze vooraf mailt zodat wij ons erop kunnen voorbereiden.

Omhoog