Bevallen

Na een tijd van lichamelijke en mentale groei is de zwangere vrouw klaar om te bevallen en is de baby groot en rijp genoeg om geboren te worden. De meeste bevallingen vinden plaats tussen 37 en 42 weken zwangerschap. Dat is drie weken voor tot twee weken na de uitgerekende datum. Een zwangerschap duurt gemiddeld 280 dagen. Dat zijn 40 weken ofwel 9 maanden. Elke bevalling is anders en vraagt om een eigen aanpak. Wij helpen je een situatie te creëren die aansluit bij jouw wensen.

Beval je in deze periode, dan zullen wij je bevalling begeleiden op de plaats van jouw keuze; thuis of in het ziekenhuis. In Den Haag kun je kiezen uit 2 ziekenhuizen: HMC Westeinde of het HAGA ziekenhuis (de verloskamers in het Bronovo zijn in 2019 gesloten). We begeleiden ook waterbevallingen. Mocht je baby vroeger of later komen dan zal je in het ziekenhuis door de gynaecoloog geholpen worden.

Als de zwangerschap ongecompliceerd verloopt en je bevalling begint dan komen we bij je thuis langs om te kijken hoe ver de bevalling is gevorderd en hoe het gaat. Wat ons betreft kan je nog tijdens de bevalling de plaats van bevalling kiezen. Als je in het ziekenhuis wil gaan bevallen, bepalen we samen wanneer we het best kunnen verplaatsen.

Voorweeën

Vaak hebben vrouwen al in de laatste weken voor de uitgerekende datum in toenemende mate harde buiken en soms korte pijnlijke contracties. Dit is normaaldat zijn voorweeën of harde buiken. De baarmoedermond kan door deze voorweeën zachter en korter worden. De bevalling is dan nog niet begonnen.

Ontsluitingsweeën

Goede krachtige weeën zijn de belangrijkste voorwaarde voor een vlotte en ongecompliceerde bevalling. Een drietal hormonen speelt een hoofdrol bij die weeën:

 • Adrenaline; wordt gemaakt bij stress, angst, koude. Dit hormoon werkt de weeën tegen.
 • Oxytocine; maakt weeën, het laat je baarmoeder samentrekken
 • Endorfine; is een morfineachtige stof die de pijn verzacht

Persweeën

Als de ontsluiting bijna volledig is, krijg je de drang om te persen. Dit gevoel ontstaat doordat het hoofdje van de baby zakt en op je endeldarm drukt. Hierdoor voelt het alsof je nodig naar de WC moet. De baby wordt door de persdrang langzaam uit de baarmoeder geduwd. Veel vrouwen ervaren deze fase als heftig. Je baarmoeder gaat in een reflex krachtig samentrekken, het voelt alsof je lichaam het van je overneemt. Probeer de persdrang als welkome hulp te beschouwen. Sterke persweeën zorgen ervoor dat de baby in de regel snel geboren wordt. Bij een eerste kindje duurt dit persen gemiddeld 1-2 uur. Ben je al eerder bevallen kan het persen heel vlot gaan en kan een baby al binnen 5 – 30 minuten geboren zijn.

Tijdens de bevalling controleren we of het met jou en de baby goed gaat. We zullen regelmatig naar de harttonen van de baby luisteren en de vooruitgang van de bevalling in de gaten te houden.

Wanneer de baby in goede conditie geboren is, krijgen jullie de tijd om de baby te bekijken en te knuffelen. De geboorte is en blijft een intense en emotionele gebeurtenis. Die storen we het liefst zo min mogelijk. De baby wordt niet direct aangekleed en blijft dicht bij jullie, in de armen van moeder of vader. Dit is een fijn moment om even bij te komen en van de baby te genieten. Alleen als er een medische noodzaak is voor de moeder of de baby, zullen we ingrijpen en nader onderzoek doen.

In de eerste 10 minuten bepalen we de Apgarscore, een score die vertelt in welke conditie de baby geboren is. Verder zullen we de baby wegen en lichamelijk onderzoeken. Als jullie hiermee instemmen, krijgt de baby 1 mg Vitamine K.

Als je borstvoeding gaat geven krijgt de baby de tijd om rustig de borst te gaan zoeken en helpen we met aanleggen. Uit onderzoek is gebleken dat baby’s die de tijd krijgen om zelf de borst te zoeken minder aanlegproblemen hebben. Lees op onze borstvoedingspagina meer over borstvoeding.

De moederkoek moet binnen een uur na de geboorte van de baby geboren worden. Meestal gebeurt dit binnen 10 tot 15 minuten. We zullen na de geboorte van de baby het bloedverlies bij jou goed in de gaten houden. Mocht je gehecht moeten worden, dan verdoven we je goed.

Veiligheid en zelfvertrouwen

Een gevoel van zelfvertrouwen en veiligheid heeft een positieve invloed op de zwangerschap en is de beste voorbereiding op de bevalling. Om een goed zelfvertrouwen op te bouwen, is het belangrijk van te voren te bepalen in welke omstandigheden je het prettig vindt om te bevallen en hoe je je het liefst op de bevalling voorbereidt. Ons werk is je hierbij met raad en daad bij te staan. Als je de behoefte hebt kan je je wensen ook op papier zetten en een geboorteplan maken.

Een bevalling waarbij geen medische ingrepen nodig zijn heeft de minste risico’s voor moeder en kind. We doen er dus alles aan om het spontane verloop van de bevalling te bevorderen. We begeleiden je tijdens de ontsluiting en tijdens het persen en bewaken het verloop van de bevalling. Je kunt zelf kiezen in welke houding je wilt bevallen. Mochten zich onverhoopt complicaties voordoen, dan zullen we de hulp van de gynaecoloog inroepen. Na de bevalling blijven we ook nog enkele uren bij jullie om te helpen en te zien of alles goed gaat.

Pijn

Dat bevallen gepaard gaat met pijn weet iedereen. De prangende vraag voor iedere zwangere vrouw is: hoe zal ik de pijn ervaren, kan ik de pijn aan? Deze onzekerheid kan tot ongerustheid en soms angst leiden. Opzien tegen de pijn is een normale reactie. Naarmate de geboorte dichterbij komt, wordt de wens dat je baby geboren echter steeds groter. Zo wint de wens het van de angst.

Tijdens de zwangerschapscontroles en de voorlichtingsavond zullen we het over de bevallingspijn hebben. We zoeken samen uit wat voor jou een goede voorbereiding is op de bevalling. De ene vrouw heeft veel vragen, wil veel lezen en een zwangerschapscursus volgen. De andere keert zich meer naar binnen en wil juist niet overstelpt worden met informatie. We respecteren jouw wensen hierbij. Het ene is niet beter dan het andere. Kortom, niets hoeft, alles mag.

Wanneer je behoefte hebt aan pijnstilling, zullen we 100% achter je staan en de nodige stappen ondernemen. Informatie over alle soorten van pijnstilling vind je ook op www.bevallingspijn.nl.

Welke houding past bij jou?

Welke houding past bij jou?

Download folder

Bevallingshoudingen

Folder van het KNOV

Download folder

In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld voor jezelf, je partner, je verloskundige of andere zorgverleners.

Door het geboorteplan laat je zien wat voor jou belangrijk is. Degene die je bevalling begeleidt kan hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Lees meer op deverloskundige.nl

Algemene tips hoe je met de pijn kunt omgaan

Ook al is iedere vrouw anders, zijn er toch een paar algemene tips hoe je met de pijn kunt omgaan en de juiste ‘beval’hormonen kan stimuleren:

 • Zorg voor een veilige bevalplek waar mensen zijn die je graag erbij wilt hebben.
 • Dat kan thuis of in het ziekenhuis zijn.
 • Vergeet niet, dat de weeën en pijn leiden tot de geboorte van je kind. Dit houdt de moed erin.
 • Ga niet tegen de pijn vechten. Probeer de pijn te aanvaarden.
 • Een wee duurt een minuut en daarna volgt een pauze waarin je weer ontspanning kunt vinden, probeer daar op te focussen.
 • Laat je niet afleiden door personen of een sfeer die je storen, zeg wat je stoort.
 • Concentreer je op jezelf en laat je niet afleiden, probeer innerlijke rust te vinden.
 • Maak je wensen en behoeften kenbaar, zeg wat je prettig vindt.
 • Ben je angstig of heb je zorgen, bespreek die.
 • Houd je lichaam warm.
 • Warm water – douchen of een bad – kan helpen de weeën beter op te vangen.
 • Massage van de onderrug, een warme douche of bad kan verzachtend werken.
 • Zoek de houding waarin je de weeën het beste op kunt vangen, blijf in beweging.

Weeën verlichten met de de GeboorteTENS

De dienstdoende verloskundige heeft de GeboorteTENS mee om te gebruiken tijdens het opvangen van de weeën. De geboorteTENS is een apparaatje dat de weeenpijn verlicht. Het werkt d.m.v. pulsen die de pijnprikkel blokkeren en zo de weeënpijn afremmen. De pulsen zorgen ook voor aanmaak van endorfine. De endorfine, die door iedere vrouw wordt aangemaakt tijdens de bevalling, zorgt voor een natuurlijke pijnbestrijding. De sterkte van de pulsen is tijdens de bevalling steeds wat hoger in te stellen bij het sterker worden van de weeën. Als je gebruik wilt maken van onze GeboorteTENS kun je de electroden bestellen via GeboorteTens, wij hebben model ‘Elle’, de kosten hiervan zijn 15 euro inclusief verzendkosten. Het gebruik van onze GeboorteTENS is gratis.

Je kunt de GeboorteTENS ook zelf aanschaffen of huren. Sommige aanvullende verzekeringspakketten vergoeden de TENS gedeeltelijk of geheel. Vraag dit na bij je eigen zorgverzekeraar.

KNOV verloskundige