Prenatale screening

Prenatale screening is bedoeld om inzicht te krijgen in de kans op bepaalde afwijkingen bij je baby. Naar mate de leeftijd van de moeder stijgt, neemt de kans daarop toe. Tijdens de eerste afspraak kunnen we je uitgebreide informatie geven en zullen we je vragen beantwoorden. Het besluit voor zo’n screening kan een lastige afweging zijn, daarom raden we je aan van te voren al iets over prenatale screening te lezen.

Op onze verloskundige praktijk aan de Scheveningseweg hebben we een volwaardig echocentrum weten te realiseren. Je kunt de vitaliteit’s echo, de termijn echo en de 13 wekenecho en de 20 wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek) en ook de NIPT test bij ons plannen. Aansluitend kunnen we de controle bij de verloskundige plannen om de uitslag met je bespreken.

Non-invasieve prenatale testen (NIPT)

Tijdens de zwangerschap is er bij alle zwangeren DNA van het ongeboren kind aanwezig in het bloed van de moeder. Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op zeer betrouwbare en veilige wijzen kunnen worden onderzocht. We noemen dit non-invasieve prenatale testen (NIPT).

De test kan vanaf 10 weken worden uitgevoerd met 2 buisjes bloed van de zwangere. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21 (Downsyndroom), 18 (syndroom van Edwards) of 13 (syndroom van Patau) heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, invasieve diagnostiek (namelijk vruchtwaterpunctie vanaf 16 weken) nodig. De invasieve diagnostiek is dan nodig als bevestiging van de NIPT uitslag.

De meeste NIPT-uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, dan is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig. Bij 2% van alle vrouwen die een NIPT-test laten doen mislukt deze en moet er als nog een combinatietest of invasief onderzoek worden verricht als de NIPT bij herhaling weer mislukt.

Voor meer informatie:
screening op down-, edwards- en patausyndroom

Per 1 april 2017 is de NIPT in Nederland beschikbaar voor alle zwangeren als eerste screeningstest. Vanaf 1 april 2017 kun je direct kiezen voor de NIPT-test via de Trident 2 studie. 
Deze studie loopt minimaal gedurende 3 jaar. Het doel ervan is uit te zoeken of het wenselijk en kosteneffectief is dat de NIPT test voor iedere zwangere als eerste screenings test beschikbaar is. De kosten voor een NIPT-test binnen deze studie zijn in 2020 € 175,-.

Voordat je de NIPT-test laat uitvoeren kun je het beste eerst een counselings gesprek met je verloskundige voeren. Tevens moet je toestemming geven om aan de Trident 2 studie te willen deelnemen en de kosten van € 175 voor de NIPT-test hebben overgemaakt.

Je moet minimaal 11+0 weken zwanger zijn en binnen één week voor de bloedafname een echo hebben gehad die bevestigt dat het om een vitale zwangerschap gaat. Bij de bloedafname moet je het betalingsbewijs laten zien en het aanvraag formulier voor de bloedafname inleveren. Het originele toestemmingsformulier horen wij gedurende 15 jaar op te slaan in onze administratie. Als je deel neemt aan de Trident 2 studie krijg je niet te horen wat het geslacht van je baby is.

 

Leeftijd van de moeder
 Kans op een kind met down-syndroom
20 – 25 jaar 1 van de 1.000
26 – 30 jaar 1 tot 2 van de 1.000
31 – 35 jaar 2 tot 5 van de 1.000
36 – 40 jaar 6 tot 15 van de 1.000
41 – 45 jaar 20 tot 61 van de 1.000

 

Nevenbevindingen bij de NIPT

Ook is belangrijk dat je nadenkt of je op de hoogte wilt worden gesteld van eventuele nevenbevindingen. Naast dat je door de NIPT trisomie 13, 18 en 21 kunt opsporen kun je ook nog andere trisomieën, deleties of duplicaties opsporen. Ook deze ziektebeelden kunnen grote gevolgen voor de gezondheid van je kind hebben. In zeldzame gevallen worden ziektebeelden voor je eigen gezondheid gevonden, hierover wordt je altijd geïnformeerd. Als er nevenbevindingen worden gevonden wordt er altijd aanvullend invasief onderzoek aangeboden om zekerheid over de uitslag te krijgen. De uitslag van de NIPT-test duurt 10 werkdagen. De cliënten van onze verloskundigenpraktijk worden door onze assistente gebeld met de uitslag van de NIPT zodra deze bekend is.

Wanneer kan je deelnemen?

Je kunt alleen deelnemen aan de Trident 2 studie:

 • als je minimaal 11+0 weken zwanger bent
 • als je voldoende Nederlands begrijpt of middels een tolk kunt worden gecounceld en de vragen binnen de studie kunt beantwoorden

Je kunt niet deelnemen aan de Trident 2 studie als:

 • er een echo afwijking bekend is zoals bijvoorbeeld een verdikte nekplooi (NT ≥ 3.5mm)
 • jezelf of je partner een chromosomale afwijking hebt/heeft
 • er op het moment van de aanvraag sprake is van een moederlijke maligniteit
 • de zwangere zelf minder dan drie maanden geleden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie heeft gehad

Informatie over screening op Down-Edwards-en Patausyndroom

Informatiefolder van RIVM

Download folder

Structureel Echo Onderzoek

Informatiefolder van RIVM

Download folder

De 13 wekenecho en de 20 wekenecho

informatiefolder van het RIVM

Download folder

De 13 wekenecho

Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren naast de 20 wekenecho ook deelnemen aan de 13 wekenecho. Dit gebeurt in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek dat je kunt laten doen als je tussen de 12 weken en 3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwanger bent. De 13 wekenecho is niet verplicht. Met de 13 wekenecho kun je al vroeg in de zwangerschap laten onderzoeken of jullie kind ernstige lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist kijkt bij een 13 wekenecho onder andere naar de schedel, het hart, de buik, de armen en de benen, de wervelkolom, de nekplooi en de placenta. Ook kijkt de echoscopist of het vruchtwater normaal is. Bij de 13 weken echo is jullie kindje kleiner en minder ver ontwikkeld dan rond de 20 weken van de zwangerschap. Daarom is er minder zichtbaar dan bij de 20 wekenecho. Maar sommige vaak ernstige afwijkingen zijn wel al te zien, bijvoorbeeld een open schedel. Sommige afwijkingen zijn minder goed te zien, zoals bijvoorbeeld hartafwijkingen. Soms denkt de echoscopist een afwijking te zien, maar blijkt na extra onderzoek dat er toch geen afwijking is. Ook kan het soms lang duren voor er duidelijkheid is. De 13 wekenecho kan je dus misschien ook (onnodig) ongerust of onzeker maken.

LET OP: Als de echoscopist niet alles goed heeft kunnen beoordelen, zal hij/zij een vaginale echo aanbieden. Die krijg je dan meteen. Als je geen vaginale echo wenst, dan kun je dit weigeren. Als met de vaginale echo niet alles in beeld te brengen is en er geen aanwijzingen voor afwijkingen zijn zal de echoscopist(e) opschrijven wat (nog) niet goed te zien was. Je kunt vervolgens kiezen om bij 20 weken opnieuw te kijken bij de 20 wekenecho. Het is dan later in de zwangerschap en er is dan meer zichtbaar.

Je betaalt niets voor de 13 wekenecho.

Als je kiest voor de 13 wekenecho dan doe je mee aan een wetenschappelijke studie naar de 13 wekenecho (IMITAS studie). Door het toestemmingsformulier te tekenen, geef je toestemming voor het gebruik van je gegevens voor de wetenschappelijke studie naar de 13 wekenecho. De gegevens worden opgeslagen in je zorgdossier en in de landelijke database (Peridos www.pns.nl).

Heel belangrijk: 

Bij de 13 weken echo moet de echoscopist(e) lichamelijke structuren beoordelen in een baby van ongeveer 66 mm. Wat kan helpen bij dit echo onderzoek is:

 • je buik niet meer insmeren met lotion, creme of olie vanaf een week voor de geplande echo.
 • voor de echo niet naar het toilet gaan om te plassen. Een volle blaas geeft een mooier echobeeld in een jonge zwangerschap als de echo via de buik gemaakt wordt.
 • Houdt er rekening mee dat we kunnen vragen om een vaginale echo te maken, vaak hebben we dan een duidelijker beeld. Voor een vaginale echo vragen we je om naar het toilet te gaan bij ons op de praktijk zodat je blaas leeg is.
 • Om ons goed te kunnen concentreren is het niet toegestaan kinderen of babies mee te nemen naar het medische echo onderzoek. Ook is het tijdens het echo onderzoek niet mogelijk om te (video)bellen. Je mag 1 extra persoon mee nemen naar de echo afspraak. We vinden het heel fijn als telefoons op stil staan.
 • Om ons goed te kunnen concentreren is het niet toegestaan kinderen of babies mee te nemen naar het medische echo onderzoek. Ook is het tijdens het echo onderzoek niet mogelijk om te (video)bellen. Je mag 1 extra persoon mee nemen naar de echo afspraak. We vinden het heel fijn als telefoons op stil staan.
 • Vanwege privacy-wetgeving (AVG) is het niet toegestaan om te filmen of te video-bellen. Wel zullen we foto’s voor jullie printen en deze meegeven.

De echoscopisten voor de 13 wekenecho zijn: Lisette Herbert-Vermeer of (dhr) Louwbert Janse

De 20 wekenecho

Tussen de 18 en 22 weken zwangerschap is er de mogelijkheid tot een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Met deze echo komen duidelijk zichtbare lichamelijke afwijkingen aan het licht. Als er op deze echo geen bijzonderheden worden gezien, Een echoscopist(e) die hiervoor speciaal is opgeleid, voert dit onderzoek uit met een geavanceerd echoapparaat.

In onze verloskundige praktijk worden deze 20 weken echo’s gemaakt. Je zorgverzekeraar vergoedt de 20 weken echo. De 20 weken echo is niet specifiek voor het opsporen van chromosoomafwijkingen zoals trisomieën. Wel kunnen lichamelijke afwijkingen passen bij bepaalde chromosoomafwijkingen of andere erfelijke ziektebeelden waardoor alsnog invasieve diagnostiek (bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie) kan worden aangeboden.

Ook als er bij de echo geen bijzonderheden worden gezien, kunnen we geen garantie geven op een ‘gezonde baby’. Een aantal afwijkingen onstaat later, de baby is in ontwikkeling. Soms zijn afwijkingen niet op de echo te zien of zijn ze gemist door bijvoorbeeld een ongunstige ligging van de baby of een onduidelijk beeld. Bij twijfel of als we een afwijking zien zullen we jullie voor vervolgonderzoek verwijzen naar het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

Heel belangrijk: 

Bij de 20 weken echo moet de echoscopist(e) lichamelijke structuren beoordelen bij de baby. Wat kan helpen bij dit echo onderzoek is:

 • je buik niet meer insmeren met lotion, creme of olie vanaf een week voor de geplande echo.
 • voor de echo niet naar het toilet gaan om te plassen. Een volle blaas geeft een mooier echobeeld in een jonge zwangerschap als de echo via de buik gemaakt wordt.
 • Houdt er rekening mee dat we kunnen vragen om een vaginale echo te maken,  soms is er dan duidelijker beeld. Voor een vaginale echo vragen we je om naar het toilet te gaan bij ons op de praktijk zodat je blaas leeg is.
 • Om ons goed te kunnen concentreren is het niet toegestaan kinderen of babies mee te nemen naar het medische echo onderzoek. Ook is het tijdens het echo onderzoek niet mogelijk om te (video)bellen. Je mag 1 extra persoon mee nemen naar de echo afspraak. We vinden het heel fijn als telefoons op stil staan.
 • Vanwege privacy-wetgeving (AVG) is het niet toegestaan om te filmen of te video-bellen of foto’s te maken. Wel zullen we foto’s voor jullie printen en deze meegeven.

De echoscopist voor de 20 wekenecho is verloskundige en echoscopiste: Michelle Beijerinck of echoscopisten: Lisette Herbert-Vermeer of (dhr) Louwbert Janse

Verschillen en overeenkomsten tussen de 13 wekenecho en de 20 wekenecho

Bij zowel de 13 wekenecho en de 20 wekenecho kijkt de echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft.
Het verschil is dat het bij de 13 wekenecho nog vroeg in de zwangerschap is. Het kindje is kleiner en minder ver ontwikkeld. Er is minder zichtbaar dan bij de 20 wekenecho. Maar sommige vaak ernstige afwijkingen zijn wel al te zien.
Als er vervolgonderzoek nodig is, heb je bij de 13 wekenecho meer tijd om te bepalen wat je met de uitslag doet.

De 13 weken- en de 20 wekenecho zijn niet verplicht. De echo’s hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Je bepaalt zelf of jullie kiezen voor beide echo’s, geen echo of één van de twee echo’s. Ook bepaal je zelf met je met de uitslag doet. Je mag op elk moment met het onderzoek (en eventueel vervolgonderzoek) stoppen.

Voor jouw/jullie eerste afspraak bij de verloskundige

Belangrijk is dat je voor je eerste afspraak alvast de informatie op de website www.pns.nl gaat lezen.

Voor meer informatie: www.niptconsortium.nl

 

 

KNOV verloskundige